PREMIES EN VERHOOGDE INVESTERINGSAFTREK VAN 13.5% VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN VOOR BEDRIJVEN.

Ook bedrijven hebben recht op een premie voor dakisolatie in 2017


Bedrijven kunnen een premie aanvragen voor dak- of zoldervloerisolatie. De premie bedraagt €6/m². Daarbij komt natuurlijk ook de besparing op de energiefactuur, zonder dat er moet ingeboet worden aan comfort.
Voorwaarde voor de premie van €6/m²: plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie (nieuw materiaal) door een aannemer in een bestaand gebouw met een R-waarde of warmteweerstand van minimum 4,50W/m²K.

De premie en meer informatie kan worden aangevraagd via de distributienetbeheerder: www.infrax.be (078 35 30 20 of premies@infrax.be) of www.eandis.be (078 35 35 34). De brochures zijn ook onderaan deze pagina te vinden.


Verhoogde investeringsaftrek van 13.5% voor energiebesparende maatregelen voor bedrijven.


Er is een verhoogde investeringsaftrek van 13.5% mogelijk voor bepaalde energiebesparende maatregelen zoals dakisolatie. Bovendien werd recent ook het tarief van de gewone investeringsaftrek verhoogd van 4% naar 8% voor andere investeringen. Het is dus zeker interessant om meer in detail te bekijken wat voor uw gebouw mogelijk is.

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings-of beleggingswaarde van de goederen. In enkele gevallen mag men de aftrek spreiden over de afschrijvingsperiode van de investeringen. ( voor vennootschappen die ‘klein’ zijn volgens het vennootschapsrecht, niet combineerbaar met eventuele notionele intrestaftrek ).

Bron: http://www.vlaio.be/maatregel/investeringsaftrek

Contacteer ons nu voor een gratis offerte op maat!