top of page

ASBEST KOSTELOOS LATEN VERVANGEN IN 2021?

Belangrijk nieuws indien uw gebouw asbest bevat: de premies voor isolatie werden in januari 2021 sterk verhoogd indien u ook de asbesthoudende materialen verwijderd.

In heel wat gevallen kan u de verwijdering van het asbest zo bijna volledig terugbetaald krijgen via de isolatiepremies. Het bedrag van de isolatiepremie is in de meeste gevallen verhoogd van 4 naar 12€/m² bij verwijdering van asbesthoudende materialen tijdens de renovatiewerken, voor zowel WOON- als NIET-WOON gebouwen.

Meer info op https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/2021

2020 EEN INTERESSANT JAAR VOOR BEDRIJVEN OM HUN DAK TE RENOVEREN

Investeringsaftrek voor éénmanszaken en vrije beroepen en KMO's.

Voor milieuvriendelijkeof energiebesparkende investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan het aanslagjaar 2021. Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen, geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan 13,5% van de waarde van die investeringen.

 

Waar kan u de attesten aanvragen?

Een attest voor energiebesparende investeringen ter beschikking van de belastingadministratie moet houden, kan dat attest (naargelang de plaats van de investering) aanvragen bij:

• het Vlaams Gewest: Vlaams Energieagentschap

• het Waals Gewest: Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie Département de l'Energie et du Bâtiment durable

• het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu

 

Een attest voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling:

• het Vlaams Gewest: Departement Omgeving, Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij

• het Waals Gewest: Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

• het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel

 

Bron: Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Bericht in verband met de investeringsaftrek, BS 22 mei 2020.

OORSPRONKELIJK ARTIKEL: 2019 EEN INTERESSANT JAAR VOOR BEDRIJVEN OM HUN DAK TE RENOVEREN

2018 werd het percentage van de investeringsaftrek* verhoogd worden met 20%. Dit bleef gelden in 2019 en voor zowel KMO’s , éénmanszaken en vrije beroepen. Zij mogen dus 20 procent van de aankoopwaarde van een investering (bv renovatie of isolatie van het dak) aftrekken van de belastbare winst. Door het tarief tijdelijk op te trekken worden bedrijven en éénmanszaken aangemoedigd om de komende twee jaar extra te investeren.

 • Naast de gewone investeringsaftrek bestaan er eveneens bijkomende premies voor investeringen zoals bijvoorbeeld dakisolatie**.

  * Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings-of beleggingswaarde van de goederen. In enkele gevallen mag men de aftrek spreiden over de afschrijvingsperiode van de
  investeringen (voor vennootschappen die ‘klein’ zijn volgens het vennootschapsrecht, niet combineerbaar met eventuele notionele intrestaftrek.

  ** Bedrijven hebben recht op een premie voor dakisolatie in 2019

  Bedrijven kunnen een premie aanvragen voor dak- of zoldervloerisolatie. De premie bedraagt €6/m² (€4/m² vanaf 1/1/2019). Daarbij komt natuurlijk ook de besparing op de energiefactuur.

  Voorwaarde voor de premie van €6/m² (€4/m² vanaf 1/1/2019): plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie (nieuw materiaal) met een R-waarde of warmteweerstand van minimum 4,50W/m²K door een aannemer in een bestaand gebouw

  De premie en meer informatie kan worden aangevraagd via de distributienetbeheerder: www.infrax.be (078 35 30 20 of premies@infrax.be)
  of www.eandis.be (078 35 35 34).

PREMIES EN NIEUWS

CONTACTEER ONS NU VOOR EEN GRATIS OFFERTE OP MAAT!

bottom of page