• 2019 een interessant jaar voor bedrijven om hun dak te renoveren

  Tijdelijke verhoging investeringsaftrek KMO-maatregel
  In 2018 werd het percentage van de investeringsaftrek* verhoogd worden met 20%. Dit blijft gelden in 2019 en voor zowel KMO’s , éénmanszaken en vrije beroepen. Zij mogen dus 20 procent van de aankoopwaarde van een investering (bv renovatie of isolatie van het dak) aftrekken van de belastbare winst. Door het tarief
  tijdelijk op te trekken worden bedrijven en éénmanszaken aangemoedigd om de komende twee jaar extra te investeren.

  Naast de gewone investeringsaftrek bestaan er eveneens bijkomende premies voor investeringen zoals bijvoorbeeld dakisolatie**.

  * Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings-of beleggingswaarde van de goederen. In enkele gevallen mag men de aftrek spreiden over de afschrijvingsperiode van de
  investeringen (voor vennootschappen die ‘klein’ zijn volgens het vennootschapsrecht, niet combineerbaar met eventuele notionele intrestaftrek.

  ** Bedrijven hebben recht op een premie voor dakisolatie in 2019

  Bedrijven kunnen een premie aanvragen voor dak- of zoldervloerisolatie. De premie bedraagt €6/m² (€4/m² vanaf 1/1/2019). Daarbij komt natuurlijk ook de besparing op de energiefactuur.

  Voorwaarde voor de premie van €6/m² (€4/m² vanaf 1/1/2019): plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie (nieuw materiaal) met een R-waarde of warmteweerstand van minimum 4,50W/m²K door een aannemer in een bestaand gebouw

  De premie en meer informatie kan worden aangevraagd via de distributienetbeheerder: www.infrax.be (078 35 30 20 of premies@infrax.be)
  of www.eandis.be (078 35 35 34).

Premies en Nieuws

Contacteer ons nu voor een gratis offerte op maat!